Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Zamówienia publiczne

Aktualności NGO
2023-11-30 13:56

Przetarg - - „Remonty dróg powiatowych z podziałem na części”

Zamówienie w trybie podstawowym


Aktualności NGO
2023-11-30 13:54

Przetarg - „Budowa układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (etap II)”

Zamówienie trybie podstawowym


Aktualności NGO
2023-10-20 08:56

Przetarg: „Budowa chodników z kanalizacją deszczową przy drogach powiatowych z podziałem na części”

Zamówienie w trybie podstawowym


Aktualności NGO
2023-08-16 08:37

Przetarg - procedura Krajowa " Remont drogi powiatowej nr 1407K Biadoliny Łopoń w km 2+400,00 do 2+860,00 w miejscowości Biadoliny

MATERIAŁY PRZETARGOWE-pobierz...


Aktualności NGO
2023-08-03 10:49

Przetarg - procedura krajowa "" Remont drogi powiatowej nr 1446 K Iwkowa – Lipnica Dolna w km od 0+000,00 do km 4+785,00 w miejscowości Iwkowa , Powiat brzeski, Gmina Iwkowa"".

Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-zamówienia Materiały przetargowe - pobierz...


Aktualności NGO
2023-07-31 09:09

Przetarg procedura krajowa - Remont drogi powiatowej nr 1452 K Brzesko - Mokrzyska w km od 2+700,00 do km 3+700,00 oraz 5+400,00 – 6+400,00 w miejscowości Brzesko, Mokrzyska gmina Brzesko , powiat brzeski.

Ofertę należy złożyć poprzez  platformę e-Zamówienia pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl    ...


Aktualności NGO
2023-03-06 10:06

Przetarg - procedura krajowa - „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1437 K JADOWNIKI – PORĄBKA USZEWSKA W KM OD 0+840,00 DO KM 5+586,00 W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI GMINA BRZESKO ORAZ PORĄBKA USZEWSKA GMINA DĘBNO, POWIAT BRZESKI

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bca8e1e3-b99a-11ed-9236-36fed59ea7dd...


Aktualności NGO
2023-02-08 13:25

Plan zamówień publicznych 2023 r

Plan zamówień publicznych nr1...


Aktualności NGO
2023-02-06 11:39

Przetarg - procedura krajowa - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko-Cerekiew, nr 1442K Krzeczów - Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w m. Jasień , Jodłówka

Specyfikacja Waruków Zamówienia - pobierz...


Aktualności NGO
2022-11-21 13:29

Przetarg - procedura krajowa - Zagospodarowanie poscaleniowe dla zadania pn: :Scalenia gruntów w części obrębu Bielcza , gmina Borzęcin,powiat brzeski" Etap I - Rekultywacje.

Ogłoszenie o zamówieniu...