Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Wyróżnione na stronie głównej

2023-08-16 08:37

Przetarg - procedura Krajowa " Remont drogi powiatowej nr 1407K Biadoliny Łopoń w km 2+400,00 do 2+860,00 w miejscowości Biadoliny

MATERIAŁY PRZETARGOWE-pobierz...


2023-08-03 10:49

Przetarg - procedura krajowa "" Remont drogi powiatowej nr 1446 K Iwkowa – Lipnica Dolna w km od 0+000,00 do km 4+785,00 w miejscowości Iwkowa , Powiat brzeski, Gmina Iwkowa"".

Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-zamówienia Materiały przetargowe - pobierz...


2023-07-31 09:09

Przetarg procedura krajowa - Remont drogi powiatowej nr 1452 K Brzesko - Mokrzyska w km od 2+700,00 do km 3+700,00 oraz 5+400,00 – 6+400,00 w miejscowości Brzesko, Mokrzyska gmina Brzesko , powiat brzeski.

Ofertę należy złożyć poprzez  platformę e-Zamówienia pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl    ...


2023-03-06 10:06

Przetarg - procedura krajowa - „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1437 K JADOWNIKI – PORĄBKA USZEWSKA W KM OD 0+840,00 DO KM 5+586,00 W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI GMINA BRZESKO ORAZ PORĄBKA USZEWSKA GMINA DĘBNO, POWIAT BRZESKI

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bca8e1e3-b99a-11ed-9236-36fed59ea7dd...


2023-02-06 11:39

Przetarg - procedura krajowa - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko-Cerekiew, nr 1442K Krzeczów - Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w m. Jasień , Jodłówka

Specyfikacja Waruków Zamówienia - pobierz...


2022-11-21 13:29

Przetarg - procedura krajowa - Zagospodarowanie poscaleniowe dla zadania pn: :Scalenia gruntów w części obrębu Bielcza , gmina Borzęcin,powiat brzeski" Etap I - Rekultywacje.

Ogłoszenie o zamówieniu...


2022-11-15 13:04

Przetarg - procedura krajowa ""Modernizacja infrastruktury drogi powiatowej 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia

Ogłoszenie o zamówieniu...


2022-10-06 10:28

Przetarg - procedura krajowa - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGI POWIATOWEJ 1443K PORĘBA SPYTKOWSKA - BOCHNIA

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGI POWIATOWEJ 1443K PORĘBA SPYTKOWSKA - BOCHNIA


2022-10-03 10:12

Przetarg - procedura Krajowa -BUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA POWIATU BRZESKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 KRAKÓW-RZESZÓW (ETAP I)

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ - pobierz materiały przetargowe...


2022-09-28 13:04

Przetarg - procedura krajowa - Wykonanie projektu zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn.: Scalenia gruntów w części obrębu Szczepanów, Gmina Brzesko , Powiat Brzeski

Ogłoszenie o zamówieniu...